Chính sách bảo mật thông tin

Cam kết bảo mật thông tin khách hàng:

a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân và Phạm vi sử dụng thông tin;

 • Dùng để giao dịch trong khi mua hàng hóa, thanh toán tiền sau khi mua hàng hóa, dịch vụ ....
 • Dùng trong tuyên truyền quảng cáo các thông tin của combosale.net đến các thành viên gửi email giới thiệu về các sản phẩm dịch vụ trên combosale.net
 • Cung cấp thông tin về sản phẩm bằng email, bưu điện, điện thoại ....
 • Dùng để cá nhân hóa nội dung mỗi khi khách hàng truy cập vàocombosale.net, dựa theo giới tính, tuổi, nơi sinh sống, sở thích, lịch sử mua hàng, trang web thành viên đã xem.
 • Dùng để phân tích xu hướng tiêu dùng của khách hàng, với mục đích xây dựng những dịch vụ mới, hoặc cải thiện những dịch vụ cũ.
 • Dùng để liên lạc với thành viên khi combosale.net điều tra thông tin khách hàng, tổ chức khuyến mại, trao đổi ý kiến thông tin trên bảng đánh giá, bình luận.
 • Dùng để trả lời khi thành viên thắc mắc : công ty chúng tôi sẽ trả lời thành viên bằng email, điện thoại, hoặc gửi thư tới địa chỉ của thành viên, khi thành viên thắc mắc.


b) Thời gian lưu trữ thông tin;

 • Thông tin người dùng được lưu trữ và sau 12 tháng kể từ lúc phát sinh đơn hàng cuối cùng, thông tin sẽ được xóa bỏ.

c) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó;

 • Thông tin của người dùng trên website combosale.net chỉ được đội ngũ nhân viên kỹ thuật và marketing của website combosale sử dụng.

d) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình;

 • Các thành viên trên trang combosale.net có quyền gửi khiếu nại về về các vấn đề liên quan tới thông tin cá nhân trên trang combosale.net tới Ban quản trị website qua:
 • Điện thoại : 028 38 49 40 88
 • Hoặc email : combosale.net@gmail.com
 • Khi tiếp nhận thông tin khiếu nại, Ban quản trị website có trách nhiệm phản hồi cho người khiếu nại về kết quả giải quyết khiếu nại trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.

e) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.

 • Người dùng có thể chỉnh sửa các thông tin cá nhân bằng cách đăng nhập vào tài khoản và vào mục chỉnh sửa thông tin cá nhân